“Nikdy sa nesnaž vylepšiť hlúpeho človeka, lebo ťa bude za to nenávidieť.

Ak múdremu ukážeš to isté, ten sa ti za to aj poďakuje.”

Bruce Lee